Plata despagubirilor se face in baza cererii adresate de catre proprietar, precum si de catre orice persoana care justifica un interes legitim, cererea urmand a fi depusa, impreuna cu actele doveditoare ale drepturilor asupra imobilului, in termen de 10 zile de la data aducerii la cunostinta publica prin afisare la sediul consiliului local pe raza caruia se afla imobilul. Hotararea de stabilire a cuantumului despagubirii se comunica titularilor drepturilor asupra imobilului, expropriatorul avand obligatia de a efectua plata acesteia in termen de 90 de zile de la data emiterii hotararii.

In cazul in care proprietarul nu depune cererea si/sau documentele doveditoare, expropriatorul va notifica acestuia sumele propuse pentru plata despagubirilor si le va consemna intr-un cont bancar deschis pe numele expropriatului.

Daca despăgubirile privind acelasi imobil sunt cerute in concurs sau in contradictoriu de mai multe persoane aparent indreptatite, despagubirile se vor consemna pe numele tuturor, urmand sa fie impartite potrivit legii civile. Despagubirea va fi eliberata numai titularilor drepturilor dovedite prin acte autentice si hotarari judecatoresti definitive si irevocabile sau prin certificatul de mostenitor eliberat de notarul public. Litigiile deschise amana eliberarea despagubirilor consemnate.

Daca imobilele expropriate sunt proprietatea unei persoane decedate, despagubirea se va consemna pe seama defunctului. Despagubirile vor fi eliberate numai mostenitorilor care isi vor dovedi calitatea cu certificatul de calitate de mostenitor, certificatul de mostenitor sau cu hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila.

Daca imobilele expropriate fac obiectul unei succesiuni, iar succesorii nu sunt cunoscuti sau nu pot prezenta certificat de mostenitor, daca procedura succesorala este deschisa, despagubirea se va consemna pe seama succesiunii. In ipoteza in care procedura succesorala nu este deschisa, un reprezentant al expropriatorului este indreptatit sa solicite informatii asupra deschiderii succesiunii, iar suma reprezentand despagubirile va fi consemnata intr-un cont distinct, pe seama succesiunii. Despagubirile vor fi eliberate numai succesorilor care isi vor dovedi calitatea cu certificatul de mostenitor sau cu hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila.

Daca exproprierea vizeaza un teren agricol cultivat, atunci fie despagubirea cuprinde valoarea estimativa a recoltei neculese, fie punerea in posesia asupra terenului a expropriatorului se face dupa ce recolta a fost culeasa.

Daca exproprierea vizeaza doar o fractiune din terenul proprietate privata, atunci proprietarul poate solicita atat pretul respectivului teren cat si daunele pricinuite. Daca bucata de teren ramasa nu mai prezinta niciun interes pentru proprietar, acesta poate solicita prin intermediul instantei de judecata exproprierea totala.

Daca proprietarii sunt nemultumiti de valoarea despagubirilor, acestia pot solicita o despagubire justa prin intermediul instantei de judecata, avantajele unui proces fiind prezentate in articolul Procedura si avantajele contestarii despagubirilor urmare a exproprierii.