Servicii Audit

Oferim servicii de audit financiar, audit statutar, audit intern si audit fonduri europene. Specialistii nostrii efectueaza un control al corectitudinii si al performantelor financiare pornind de la ceea ce reflecta conturile si sintezele contabile, elaboram sisteme eficiente de gestionare a riscurilor si prevenire a fraudei. misiunile de audit reprezinta adevarate radiografii ale companiei si se finalieaza prin rapoarte de audit ce au la baza standardele internationale de raportare financiara.

01

AUDIT FINANCIAR

Tanasa Partners ofera servicii profesionale in vederea exprimarii unei opinii asupra situatiilor financiare prin intocmirea rapoartelor de audit. Activitatea desfasurata este concretizata in examinarea situațiile financiare, evaluarea auditul intern, evidențierea principalilor indicatori ai companiei d-voastră, elaborarea rapoartelor de audit anuale.

02

AUDIT STATUTAR

Reprezinta auditul situatiilor financiare anuale sau al situatiilor financiare anuale consolidate, asa cum este prevazut de legislatia comunitara, transpusa in reglementarile nationale.

Se concretizeaza prin elaborarea raportului de audit și furnizarea lui prin scrisoare confidențială care să cuprindă o analiză completă a performanțelor și poziției financiare a companiei.

03

AUDIT INTERN

Reprezinta activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităţilor unei societati, în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului şi proceselor de conducere a acesteia.

 Principalele obiective sunt evaluarea independentă a managementului, analiza aplicabilității și eficienței controalelor interne, descoperirea și limitarea fraudelor, elaborarea planului de informații esențiale managementului și a metodelor de prevenire a riscurilor.

04

AUDIT FONDURI EUROPENE

Auditul financiar in contextul verificarii proiectelor europene presupune misiunea de verificare a cheltuielilor derulate prin proiectele europene de finantare. Angajamentul auditorului financiar este mentionat in contractul de finantare, fiind reprezentat de verificarea tuturor informatiilor necesare din cererea de rambursare a cheltuielilor prin care se confirma ca finantarea nerambursabila a fost cheltuita in conformitate cu termenii contractului de finantare in concret se verifica corectitudinea derulării proiectelor finantate prin fondurile europene (POR, POCU, etc.).

Contacteaza-ne pentru a stabili o intalnire:

15 + 10 =