Astfel cum am aratat in articolul anterior, despagubirile oferite de expropriator sunt injuste. Persoanele nedreptatite se pot adresa instantei de judecata pentru stabilirea corecta a despagubirilor.

Obiectul actiunii:

Trebuie retinut ca exproprierea in sine nu poate fi contestata si nici amanata de catre persoana expropriate. Ceea ce se poate contesta este valoarea despagubirii. Se poate solicita instanteie de judecata stabilirea unei despagubiri juste si obligarea expropriatorului la diferenta de despagubire dintre cea stabilita de instanta si ce aoferita de expropriator.

Instanta competenta

Cererea de chemare in judecata se depune la judecatorie sau trebinual in functie de criteriul valoric. Daca se solicita despagubiri pana la suma de 200.000 lei atunci actiunea se depune la judecatorie, in caz contrar instanta competenta fiind tribunalul.

Termenul de formulare a actiunii

Legea face referire la termenul general de prescriptive. Acesta este de 3 ani de zile si curge de la momentul la care a fost comunicată hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii. Pentru mostenitorii expropriatului defunct teremnul curge de la acceptarea mostenirii. Cu cat actiunea este depusa mai repede cu atat si despagubirile pot fi obtibute mai rapid. In plus avandu-se in vedere numarul mare de persoane expropriate, daca se introduce actiunea spre finalul termenului exista riscul ca expropriatorul sa nu mai poata fi executat atat de repede pe cat ne-am dori.

Taxa de timbru

Actiunea de stabilire a cuantumului despagubirilor este scutita de la plata taxei judiciare de timbru. Acest lucru constituie un foarte mare avantaj pentru persoanele expropriate. Tinand cont de sumele importante care pot fi solicitate, daca s-ar fi platit taxele de timbru la valoarea sumelor cerute atunci persoanele expropriate ar fi trebuit sa achite sume importante.

Costurile procesului

Tinand cont de faptul ca nu s eachita taxa de timbre, singurele costuri pe care trebuie sa le suporte persoana expropriate sunt cele legate de onorariu de avocat si expertize evaluatorii. In proces obligatoriu se va administra proba cu expertiza evaluatorie. In instanta poate fi solicitat ca expropriatorul sa achite costul acestei expertize sau jumatate din acest cont tinand cont ca procesul a fost initiat din vina acestuia.

Stabilirea despagubirii

Stabilirea cuantumului despagubirii se realizeaza prin raportare la valoarea bunului expropriat la momentul contemporan realizarii transferului dreptului, consecinta a Deciziilor CCR nr. 12/2015 si Decizia nr. 380/2015.

Despăgubirea se compune din valoarea reală a imobilului şi din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptăţite. La calcularea cuantumului despăgubirilor, experţii, precum şi instanţa vor ţine seama de preţul cu care se vând, în mod obişnuit, imobilele de acelaşi fel în unitatea administrativ-teritorială, precum şi de daunele aduse proprietarului sau, după caz, altor persoane îndreptăţite, luând în considerare şi dovezile prezentate de aceştia.

Solutia instantei

Instanta nu poate sa stabileasca o despagubire mai mica decat cea oferita de expropriator. Asadar un alt mare avantaj  consta in faptul ca nu exista niciun risc daca este introdus proces impotriva expropriatorului. Mai mult, potivit art 19 alin. 11 din lege, “La cerere, despăgubirea oferita va fi eliberată inclusiv titularilor drepturilor reale care nu sunt de acord cu cuantumul stabilit. proporţional cu cota-parte deţinută, dacă s-a făcut dovada drepturilor reale asupra imobilului expropriat. Ulterior, în situaţia stabilirii unui cuantum superior prin hotărâre judecătorească definitivă, expropriatorul va elibera foştilor titulari ai drepturilor reale, la cerere, suma reprezentând diferenţa dintre despăgubirea stabilită de instanţa judecătorească şi despăgubirea stabilită de expropriator, proporţional cu cota-parte pe care au deţinut-o“.

Tinand cont de avantajele incontestabile ale formularii unei actiuni in instanta, de faptul ca in concret exista sanse mari de obtinere a unei despagubiri mult mai mari, indrumam pe toti cei expropriati sa formuleze actiuni in instanta pentru stabilirea unor despagubiri juste.