Ai fost concediat? Afla daca ai fost concediat legal.

Concedierea poate fi dispusa pentru motive care tin de persoana anagajatului sau pentru motive care nu tin de persoana angajatului.

Exista foarte multe cazuri in care un angajator doreste sa scape de un salariat pentru ca acesta, spre exemplu, a devenit incomod. In astfel de cazuri, pentru a disimula realitatea si a nu crea impresia ca exista vreun conflict intre angajator si salariat, angajatorul dispune concedierea pentru motive care nu tin de persoana angajatului.

Legalitatea unei decizii de concediere se analizeaza in functie de motivele de fapt si de drept ce apar in cuprinsul acesteia. Raportat doar la aceste mentiuni din decizia de concediere trebuie verificat caracterul legal si temeinic al acesteia. Totodata, in litigiile de munca sarcina probei apartine anagajatorului, acesta avanad obligatia sa dovedeasca cele scrise in decizia de concediere.

Potrivit art. 65 din Codul muncii (Legea nr. 53/2003),  (1)Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia. (2)Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.

Din textul de lege se desprind conditiile in care o concediere poate fi considerata legala, si anume, concedierea trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa. Aceste notiuni au fost clarificate de doctrina si jurisprudenta. S-a ajuns la concluzia ca trebuie urmata o procedura foarte riguroasa pentru a putea fi in prezenta unei concedieri legale.

Astfel, premiza concedierii o constituie reorganizarea angajatorului. Concedierea trebuie sa fie determinata de cauze obiective, consecinta a reorganizarii activitatii angajatorului. urmare a necesitatii desfiintarii locului de munca.

Pentru a ajunge la concluzia ca este necesara reorganizarea cativitatii este necesara o analiza economica serioasa din care sa rezulte necesitatea desfiintarii postului (eventual externalizarea serviciilor), astfel incat anagajatorul sa fie nevoit ca masura extrema sa dispuna concedierea anagajatului. In concret este vorba despre o analiza economica din care sa rezulte necesitatea reorganIzarii in vederea eficinetizarii activitatii pe considerente de reducere a cheltuielilor, retehnologizare, etc. Analiza economica este eleborata de specialisti (economisti), cuprinsa intr-un raport si este adusa la cunostinta conducerii angajatorului, aceasta din urma fiind cea indrituita sa dea curs procesului de reorganizare, desfiintarii postului si concedirii salariatului.

Daca se decide reorganizarea, desfijntarea postului si concedierea unui salariat, trebuie ulterior sa se intocmeasca noul stat de functii si organigrama societatii (acolo unde exista o veche organigrama), care vor avea efect de la data concedierii.

Ulterior trebuie emisa notificarea de preaviz si dupa terminarea perioadei de preaviz trebuie emisa decizia de concediere.

Foarte important de retinut este faptul ca actele despre care am facut referire trebuiesc inregistrate in registrele angajatorului si sa fie cuprinse in decizia de concediere, deoarece, in caz de conflict de munca, potrivit art 79 din Codul muncii, angajatorul nu poate invoca in fata instantei alte motive de fapt sau de drept decat cele prevazute in decizia de concediere.

Daca procedura prezentata anterior nu a fost parcursa nu putem fi in prezenta unei concedieri legale.

Cauza reala si seriosa despre care ne vorbeste textul de lege va fi analizata in fiecare caz in parte. Cu titlu exemplificativ, amintim ca in juridprudenta s-a decis ca o concediere este abuziva atunci cand un angajat este inlocuit cu un altul sau daca s-au operat angajari pentru aceleasi activitati in perioada imediat ulterioara concedierii. Nu in ultimul rand in contestatie pot fi fructificate si alte motive de anulare, spre exemplu, reorganizarea nu a fost aprobata de forurile superioare (in cazul institutiilor publice) ori decizia de concediere a fost semnata de o persoana care nu putea sa ocupe o functie de conducere (spre exemplu in unitatile sanitare conducatorii nu pot depasi varsta de 65 de ani).