Infiintare / Modificare Asociatii de Proprietari

Asociatiile de proprietari sunt reglementate de legea nr. 196/2018. 

Potrivit legii, asociaţia de proprietari este o forma de asociere a proprietarilor avand ca scop administrarea, intretinerea si repararea proprietatii comune, mentinerea in stare buna a imobilului, respectarea drepturilor si asumarea obligatiilor de catre toti proprietarii. Trebuie sa existe cel putin trei proprietati individuale pentru a putea infiinta o asociatie de proprietari. 

Etapele infiintarii unei asociatii de proprietari

1. Convocarea proprietarilor 

Proprietarii trebuiesc convocati in vederea intrunirii adunarii generale de constituire. Acesta se face prin afisarea unui convocator la adresa imobilului si a unui tabel cu semnaturile proprietarilor. 

2. Intrunirea Adunarii Generale

La data si ora convocata proprietarii vor hotari infiintarea asociatiei de proprietari, vor stabili organele de conducere, administrare si control. 

3. Semnarea Statului Asociatiei

Statutul asociatiei de proprietari va stabili regulile de functionare si atributiile asociatiei de proprietari, structura veniturilor si a cheltuielilor, precum si repartizarea acestora.  

4. Semnarea acordului de asociere

Acordul de asociere trebuie sa contina numele si prenumele tuturor proprietarilor, descrierea proprietatii, cotele-parti indivize, precum si regulile de folosinta a partilor comune; 

5. Obtinerea cazierelor judiciare

Unele instante solicita cazierele judiciare ale membrilor organelor de conducere, administrare si control. 

6. Depunerea dosarului la instanta

Cererea de inregistrare impreuna cu taxa judiciara de timbru, cu hotararea Adunarii Generale, convocator, statut si acord de asociere se depun la judecatoria de la adresa imobilului.

7. Legalizarea incheierii judecatoresti

Trebuie retinut ca asociatia se infiinteaza doar odata cu inscrierea in registrul special tinut de judecatorie.

Serviciile oferite pentru infiintarea unei asociatii 

N

Redactarea convocatorului si a hotararii Adunarii Generale de Constituire

N

Redactarea statutului si a acordului de asociere;

N

Achitarea taxei judiciare de timbru;

N

Intocmirea dosarului complet si depunerea cererii la judecatorie;

N

Reprezentare in instanta la termenul acordat de judecator;

N

Obtinerea incheierii judecatoresti legalizate

Serviciile oferite pentru functionarea unei asociatii

Asistare juridica in cadrul desfasurarii sedintelor asociatiei pentru asigurarea legalitatii acestora

Redactarea hotararilor luate in cadrul sedintelor

Reprezentare in instanta de judecata in procesele privind asociatia

Intocmirea documentelor necesare in cazul modificarilor survenite in asociatie

Asigurarea activitatii de cenzor si tinerea contabilitatii si oferirea de consultanta fiscala

Intocmirea actelor in cazul dizolvarii si radierii unei asociatii

Merita sa lucram impreuna

Suntem alături de d-voastră în procesul de înființare și pe tot parcursul funcționării asociației.

Onorariu de la 199€

0747916214

0767577103