ATENTIE! Toate despagubirile acordate sunt gresit stabilite!

Avandu-se in vedere necesitatea extinderii aeroportului Henri Coanda, a fost initiata procedura de expropriere.

Legislatia aplicabila in domeniul exproprierilor: Legea nr. 33/1994, Legea nr. 255/2010, Constitutia Romaniei.

Prin H.G. nr. 799/2019 s-a declanșat procedura de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național privind obiectivul de investiții „Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă – București.

Prin acest act normativ a fost stabilit amplasamentul lucrarii de utilitate publica de interes national, planurile de amplasament regasindu-se in anexa 1 la aceasta hotarare. Totodata s-au stabilit si proprietarii care vor fi expropriati si sumele cu care vor fi despagubiti (a se vedea anexa 2).

In data de 31 martie 2020 a fost emisa decizia de expropriere nr. 198 pentru imobilele proprietate privata care constituie coridorul de expropriere declansate prin HG nr. 799/2019. In decizie se mentioneaza ca aceasta “constituie titlu executoriu pentru predarea bunurilor imobile. Decizia de expropriere nu suspenda transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile in cauza ce fac obiectul exproprierii si isi produce efectele si atunci cand nu se ajunge la o intelegere privind valoarea despagubirilor. Avand in vedere faptul ca sumele aferente despagubirilor au fost consemnate, transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta decizie, opereaza de drept la data emiterii prezentei decizii de expropriere.“

Analiza juridica TANASA PARTNERS

Raportat la aceasta expropriere “Avocatul apararii“ explica situatia juridica in care se afla persoanele expropriate si ce cai legale au de indeplinit pentru realizarea drepturilor legitime.

Procedura de expropriere este demarata in baza Legii nr. 255/2010. Potrivit acestei legi, etapele procedurii de expropriere sunt:

a)aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de interes naţional, judeţean sau local;

b)consemnarea sumei individuale aferente reprezentând plata despăgubirii pentru imobilele care fac parte din coridorul de expropriere şi afişarea listei proprietarilor imobilelor;

c)transferul dreptului de proprietate;

d)finalizarea formalităţilor aferente procedurii de expropriere.

Cum se observa din decizia de expropriere nr. 198/31.03.2020, transferul dreptului de proprietate a avut loc odata cu emiterea acestei decizii. Baza legala este data de art. 9 alin. 4 din Legea nr. 255/2010 (din eroare probabil in decizie se mentioneaza alin. 2). Astfel, exproprierea ajunge pe punctual de a fi finalizata.

Transferul dreptului de proprietate a operat, deoarece anterior au fost consemnate individual pentru fiecare proprietar sumele reprezentand despagubirile stabilite de expropriator. Decizia de expropriere este in acord cu dispozitiile constitutionale care prevad ca nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire

In momentul de fata exproprierea in sine nu poate fi contestata. Ceea ce poate fi contestat este caracterul nedrept, injust al despagubirii, altfel spus cuantumul modic al despagubirilor.

Persoanele care nu au primit banii din despagubire trebuie sa formuleze o cerere. Aceasta va conţine numele şi prenumele titularilor drepturilor reale, adresa de domiciliu şi actele doveditoare referitoare la existenţa drepturilor reale asupra bunului imobil expropriat.

Inclusiv personele ce se considera nedreptatite de cuantumul despagubirii pot cere plata despagubirii stabilite. Astfel, potivit art 19 alin. 11, “La cerere, despăgubirea va fi eliberată inclusiv titularilor drepturilor reale care nu sunt de acord cu cuantumul stabilit. proporţional cu cota-parte deţinută, dacă s-a făcut dovada drepturilor reale asupra imobilului expropriat. Ulterior, în situaţia stabilirii unui cuantum superior prin hotărâre judecătorească definitivă, expropriatorul va elibera foştilor titulari ai drepturilor reale, la cerere, suma reprezentând diferenţa dintre despăgubirea stabilită de instanţa judecătorească şi despăgubirea stabilită de expropriator, proporţional cu cota-parte pe care au deţinut-o“.

Plata despagubirilor catre persoanele expropriate se face in termen de cel mult 90 de zile de la emiterea deciziei stabilire a cuantumului despagubirilor.

Persoanele nemultumite de cuantumul despagubirii au deschisa calea instantelor de judecata. Actiunile pot fi formulate in termen maxim de 3 ani de zile si sunt scutite de plata taxelor de timbru. Expropriatul nu poate contesta transferul dreptului de proprietate, iar formularea actiunii in instanta nu suspenda acest transfer. Altfel spus ceea ce se poate contesta in instanta este doar cuantumul despagubirii.

In instanta poate fi contestat cuantumul despagubirii din hotararea de stabilire a cuantumului despagubirii, insa actiunea poate fi formulata si anterior, solicitand instantei stabilirea unor despagubiri juste si obligarea expropriatorului la plata acestora. Despagubirea acordata de instanta nu poate fi mai mica decat cea oferita de expropriator.

In concluzie in momentul de fata pot fi formulate actiuni pentru stabilirea unor despagubiri corecte. Despagubirile oferite de expropriator sunt gresit stabilite deoarece au la baza valorile minime din grilele notariale. In instanta insa se obtin despagubiri potrivit pretului de pe piata libera. Avandu-se in vedere avantajele unei actiuni in instanta indrumam pe toti cei expropriati sa se adreseze instantelor de judecata pentru a obtine despagubiri corecte.