Ai o firmă și nu mai desfășori activitate? Este timpul să o închizi.

În caz contrar riști consecințe negative: firma va fi înregistrată în evidențele ANAF și Registrul Comerțului ca inactivă, administratorul va avea înscris acest fapt în cazierul fiscal, nu vei mai putea înființa o altă firmă, iar administratorii și asociatii pot răspunde pentru lăsarea în pasivitate a firmei cu propriile bunuri personale.

Închiderea unei firme presupune dizolvarea, lichidarea și radierea din evidențele Registrului Comerțului.

Dizolvarea societății poate avea loc prin hotărârea adunării generale a asociaților, la cererea oricărui asociat, hotărârea tribunalului, prin trecerea timpului stabilit ca durată a societății, imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății, falimentul societății, ori alte cauze prevăzute de lege.

Cea mai ușoară metodă de a închide o firmă este fără lichidator. Iată condițiile și etapele care trebuie parcurse pentru a închide o firmă rapid și ușor.

Condiții:

 1. Nu trebuie să existe datorii către ANAF și către ceilalți creditori ai firmei. În cazul în care există astfel de datorii, ele trebuiesc plătite sau trebuie parcursă procedura insolvenței. Dacă se inițiază procedura deși încă mai există creditori, aceștia vor face opoziție cu privire la intenția închiderii societății.
 2. Trebuie să existe acordul asociaților cu privire la modalitatea de împărțire a activelor societății după lichidare, acord ce va fi transpus în hotărârea asociaților. Dacă nu există acordul asociaților atunci va fi parcursă procedura cu numirea unui lichidator. Dacă ești asociat unic evident este suficientă decizia asociatului unic, iar acesta va prelua toate bunurile societății rămase după achitarea tuturor datoriilor (în acest caz nu va mai fi parcursă etapa lichidării).
 3. Trebuie să ai răbdare pentru că procesul durează aproximativ 2 luni de zile. Dacă o firmă poate fi înființată în 3 zile, nu este atât de ușor să o închizi, mai ales dacă nu apelezi la un contabil și la un avocat.

Pași necesari de urmat:

 1. Verificarea contabilității;
 2. Dacă se constată că există datorii către diverși creditori (inclusiv către ANAF) ele se vor plăti;
 3. Depunerea cererii de dizolvare la Registrul Comerțului împreună cu documentele necesare;
 4. Așteptarea trecerii termenului de opoziție de 30 de zile;
 5. Depunerea cererii de radiere impreună cu documentele necesare.

Trebuie știut că închiderea unei firme se realizează doar odată cu obținerea certificatului de radiere de la Registrului Comerțului.

Dacă te-ai decis să închizi o firmă atunci trebuie să pregătești următoarele acte:

 • Copie cărți de identitate ale asociaților;
 • Ultima balanță contabilă;
 • Ultimul bilanț întocmit;
 • Certificat de înmatriculare și certificatele constatatoare ale firmei. Acestea trebuiesc în original;
 • Decizia asociatului unic/hotărârea asociaților privind intenția dizolvării societății și de repartizare a activelor societății;
 • Decizia asociaților privind numirea unui lichidator atunci când este cazul. Se va depune și o declarație din partea lichidatorului, CI lichidator, specimenul de semnătură al acestuia și raportul lichidatorului;
 • Avizele prelabile prevăzute de legile speciale atunci când este cazul (spre exemplu, avize de mediu);
 • Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că societatea nu are datorii;
 • Bilanț de lichidare pe „0”;
 • Cererea de dizolvare și de radiere a firmei;
 • Dovada plății taxelor privind îndeplinirea formalităților legale.

Formalitățile la Registrul Comerțului pot fi îndeplinite de administratorul societății sau de un reprezentant avocat. Actele se depun la registrul comertului în circumscripția căruia se afla sediul social declarat al firmei. Poți urmări procedura accesând site-ul Registrului Comerțului https://www.onrc.ro/index.php/ro/dizolvari-lichidari-radieri/persoane-juridice/dizolvarea-voluntara-si-lichidarea-snc-scs-srl-sa-si-sca-cu-numire-de-lichidator

Dacă nu se dorește închiderea firmei în ideea că în viitor se vor desfășura activități atunci se poate opta pentru suspendarea activității firmei, acest lucru putându-se întâmpla pentru o perioadă de maxim 3 ani de zile.

Pentru a parcurge repede și cu succes procedura închiderii firmei apelează la serviciile noastre.